W przypadku, gdy przy wykonywaniu pracy wyrządzisz szkodę innej osobie niż pracodawca  to wówczas do naprawienia szkody względem tej osoby jest zobowiązany wyłącznie pracodawca (podstawa prawna: art. 120 § 1  Kodeksu pracy)./KTK