Kodeks pracy w art. 1517 wprowadził definicję legalną „pracującego w nocy”. Zgodnie ze wskazanym przepisem, takie miano można przypisać pracownikowi, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.
Ale czymże jest pora nocna? Definicję tego pojęcia także znajdziemy we wskazanym artykule zgodnie z którą pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. W tym miejscu należy wskazać, że w zależności od potrzeb pracodawcy, pora nocna może obejmować przykładowo okres między 21.00-5.00 rano, czy 23.00-7.00 rano. Stosowna regulacja w tym względzie powinna wynikać z przepisów wewnętrznych ustalonych przez pracodawcę, np. z regulaminu pracy./KTK