Upragniona przez wiele osób chwila przejścia na emeryturę nie może przesłonić im konieczności zakończenia współpracy z pracodawcą zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Powyższe oznacza, że pracownik musi wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. W przeciwnym przypadku, przy jednoczesnym niezawarciu przez obie strony stosunku pracy porozumienia w przedmiocie zakończenia zatrudnienia, pracownik może narazić się na odszkodowania względem pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy./AB