Pracownica składająca oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy będzie mogła skutecznie uchylić się od skutków własnego oświadczenia woli, jeżeli w momencie składania oświadczenia woli nie miał wiedzy nt. ciąży. Późniejsze zajście w ciążę nie będzie uprawniać pracownicy do skutecznego uchylenia się od skutków złożonego przez siebie oświadczenia woli./AB