W dniu 28 listopada 2020r. weszło w  życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na mocy którego rozszerzono  obowiązek zasłaniania ust i nosa na wszystkie pomieszczenia, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Nowe rozporządzenie nie zawiera wyjątków od obowiązku zasłaniania ust i nosa. Wcześniejsza wersja rozporządzenia zakładała, że maskę musiały nosić tylko osoby „wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania . Zatem pracodawca może w drodze zarządzeń wewnątrzakładowych albo w regulaminie pracy zobowiązać pracowników do noszenia maseczek w miejscu pracy./MK