Urlop na żądanie – nie zawsze przysługuje w terminie wskazanym przez pracownika

Zgodnie z brzmieniem Art. 1672 kodeksu pracy „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”  W oparciu o powyższy przepis w zasadzie pracodawca jest obowiązany do udzielenia urlopu na żądanie. Nie mniej jednak może on odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego (pracodawcy) zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy ( wyrok SN II PK 123/09). Należy podkreślić, iż odmowa udzielenia urlopu na żądanie dotyczy sytuacji zupełnie wyjątkowych, warto jednak wiedzieć że prawo przewiduje taką  możliwość./ŁK