W przypadku zawarcia porozumienia w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż 0,5 etatu każdemu pracownikowi, któremu pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy koniecznym jest wskazanie m.in. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy. Skoro ustawodawca w kolejnych „tarczach antykryzysowych” nie wprowadził szczególnych uregulowań dotyczących sposobu przygotowania i wydawania świadectwa pracy zastosowania znajdzie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy./AB