Powołanie do spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu. Przyjmuje się, że są to dwa jedyne źródła dziedziczenia w polskim prawie. Ustawodawca przyznał pierwszeństwo dziedziczeniu testamentowemu, a zatem jeżeli spadkodawca pozostawił testament, to dziedziczenie odbywa się na tej podstawie./MKL