Zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów z 31 sierpnia 2020 roku oraz 15 września 2020 roku w sprawie zakazów lotniczych, część osób musiała zrezygnować z lotów m.in. do Hiszpanii, Izraela czy USA. Dotyka to zarówno pasażerów, linii lotniczych oferujących bilety lotnicze, jak i biur podróży sprzedających imprezy turystyczne z przelotem do tych państw, które często w zamian oferują vouchery bądź propozycje zmiany terminu lotu. Jeśli jednak pasażer nie przystanie na tę propozycję, niestety nie ma możliwości dochodzenia odszkodowania przewidzianego w rozporządzeniu unijnym nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Pandemia COVID-19, a zwłaszcza akty prawne zakazujące przelotów, są nadzwyczajną okolicznością wyłączającą odpowiedzialność linii lotniczej./PS