Jeżeli na nieruchomości danej osoby został posadowiony słup wysokiego czy też niskiego napięcia, to w oczywisty sposób ogranicza możliwość korzystania z takiej nieruchomości. W takim wypadku właścicielowi przysługuje prawo żądania pokrycia strat przez dostawcę energii. Dostawca ten po wypłaceniu wynagrodzenia będzie mógł korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń, tj. zajmować się ich bieżącą konserwacją./BJ