Wielu spadkobierców jest przekonanych, że nabycie spadku i odpowiedzialność za wszelkie obciążenia z nim związane następuje dopiero z momentem wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo przeprowadzenia postępowania spadkowego u notariusza. Jednakże godnie ze wskazaniem ustawodawcy otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Jest to istotny moment, gdyż przesądza także o tym, co wejdzie w skład spadku (do czego na ten moment prawo miał spadkodawca), jak również jest to chwila wyznaczająca początek biegu określonych terminów np. ostateczny termin na wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie niegodności dziedziczenia tj. przed upływem lat trzech od otwarcia spadku./MK