Z dniem 19 września 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy zgodnie z którymi została wprowadzona tzw. procedura uproszczonej legalizacji dla obiektów, które są użytkowane przez co najmniej 20 lat.

W dokumentacji legalizacyjnej, w przypadku obiektów legalizowanych w ramach uproszczonej procedury, będą musiały znaleźć się: oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza legalizowanego obiektu oraz ekspertyza techniczna, z której będzie wynikało, że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i pozwala na jego bezpieczne użytkowanie.

Oznacza to, iż w ramach nowej, uproszczonej procedury, nie będzie konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej./ŁK