Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku (daty śmierci) z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Co ważne rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne. Ponadto powyższe reguły nie ograniczają uprawnień małżonka i innych osób bliskich spadkodawcy, które wynikają z najmu lokali lub ze spółdzielczego prawa do lokalu./AB