Umowa przedwstępna (rezerwacyjna) kupna domu powinna zawierać dokładne określenie kto, kiedy i gdzie zawrze umowę przyrzeczoną (właściwą) odnośnie kupna domu. Co jednak ważne, jeżeli chcemy kupić dom, a umowa przedwstępna zostanie zawarta tylko w zwykłej formie pisemnej, to w razie uchylania się sprzedawcy od zawarcia tej właściwej umowy nie  będziemy mogli zmusić sprzedawcy do sprzedaży domu, a jedynie żądać odszkodowania. Aby zobowiązać sprzedawcę do sprzedawcy domu, umowa przedwstępna musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego./BJ