Jedną z możliwości przeniesienia własności nieruchomości na inną osobę jest zawarcie umowy dożywocia. Istota tej umowy polega na tym, iż nabywca nieruchomości w zamian za jej otrzymanie, zobowiązuje się wobec zbywcy, iż zapewni mu dożywotnie utrzymanie (art. 908 § 1 k.c.). W przeciwieństwie zatem do umowy darowizny, przeniesienie nieruchomości nie następuje w tym przypadku pod tytułem darmowym. Ma to o tyle ważne znaczenie, iż w przypadku przeniesienia nieruchomości pod takim tytułem prawnym nabywca nie jest zobowiązanym do ewentualnej zapłaty zachowku po śmierci zbywcy nieruchomości./IM