Umowa darowizny samochodu jest najczęściej spotykaną w obrocie prawnym umową darowizny. Zgodnie z art. 888 § 1 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Pamiętać jednak należy, iż poza samym faktem przeniesienia własności koniecznym jest spełnienie dodatkowych obowiązków. Pierwszym z nich jest zgłoszenie faktu dokonania darowizny do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania darowizny – szczególnie istotne jest to w tzw. zerowej grupie podatkowej (z uwagi na zwolnienie z podatku). Drugim obowiązkiem jest pisemne zgłoszenia tego faktu w zakładzie ubezpieczeń. Darczyńca ma na to 14 dni od przekazania pojazdu. Jeśli darczyńca posiadał ważną umowę ubezpieczenia OC, w chwili przekazania auta na obdarowanego przechodzą wszystkie prawa i obowiązki z niej wynikające./PS