Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Natomiast art. 48 Kodeksu cywilnego wskazuje zasadę, iż budynki i inne urządzenia stanowią część składową gruntu, gdy zostały połączone z tymże gruntem w sposób trwały. Trwałość związania oznacza, iż istnieć musi solidne i ścisłe w sensie technicznym połączenie budynku lub innego urządzenia z gruntem na którym ma być posadowiony przedmiotowy budynek lub inne urządzenie. Jeżeli więc budynek znajdujący się na nieruchomości jest z tą nieruchomością trwale związany to stanowi on część składową gruntu (tak również: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2009 r., sygnatura akt II CSK 581/08).

Budynki w księdze wieczystej ujawnia się więc jedynie w przypadkach, gdy istnieje konieczność wyodrębnienia lokali w tymże budynku albo lokale które w danym budynku się znajdują mają być przedmiotem własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub gdy grunt znajduje się w wieczystym użytkowaniu, a na nim znajdują się budynki lub urządzenia stanowiące odrębną własność./BD