Wszystkie zarzuty zgłoszone w toku postępowania egzekucyjnego poza stosowaniem przez organ egzekucyjny uciążliwego środka egzekucyjnego winny zostać rozpatrzone przez organ egzekucyjny po uzyskaniu stanowiska wierzyciela. Zgodnie z brzmieniem art. 34 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowisko wierzyciela jest dla organu egzekucyjnego wiążące. Z tych też powodów organ egzekucyjny nie ma jakikolwiek narzędzi do „zablokowania” postępowania egzekucyjnego./AB