Istota umowy czynszu przejawia się w tym, iż wynajmujący oddaje rzecz do używania, zaś najemca zobowiązuje się do uiszczania czynszu. Najczęstszą praktyką jest ustalanie cyklicznej płatności czynszu wraz z upływem określonego czasu, przykładowo miesięcznie. Należy mieć na uwadze, iż każde z takowych świadczeń okresowych ulega odrębnie przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia wymagalności, którym co do zasady jest dzień, w którym najemca zgodnie z umową powinien dokonać płatności.  Co jednak ważne termin ten ulega dodatkowemu przesunięciu na ostatni dzień roku kalendarzowego (art. 118 k.c.) Przykładowo roszczenie wynajmującego o zapłatę czynszu za styczeń 2018r., który powinien być uiszczony dnia 15 stycznia ulegnie przedawnieniu dnia 31 stycznia 2021r., nie zaś 15 stycznia 2021r./IM