Aby zasiedzieć własność cudzej nieruchomości konieczne jest nieprzerwane posiadanie jej przez okres 30 lat w przypadku złej wiary. Jeżeli posiadacz jest w dobrej wierze wystarczający jest upływ 20 lat. Przyjmuje się, że w złej wierze jest ten kto wie, że posiada cudzą rzecz, lub mógł z łatwością się dowiedzieć, że prawo własności mu nie przysługuje./MW