Orzeczenie separacji w kwestiach majątkowych między małżonkami wywołuje analogiczne skutki jak rozwód. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej oraz otwiera możliwość zasądzenia alimentów od jednego z małżonków na rzecz drugiego oraz wspólnych dzieci stron./MW