Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Przepisy wprost nie określają pojęcia rażącej niewdzięczności, jednakże orzecznictwie sądowym  przyjmuje się, że jest to każde zachowanie oraz zaniechanie obdarowanego, które celowo i umyślnie nakierowane jest przeciw darczyńcy. Uprawnienie do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego jest ograniczone terminem roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Nie można odwołać darowizny z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył./MK