Na podstawie art. 770 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, (tj. z dnia 8 października 2020 r., Dz. U. 2020.1740) komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Powyższej reguły nie stosuje w przypadku, w którym kupującym pozostaje konsument./ AB