Należy pamiętać, że w przypadku nabycia jakiejkolwiek rzeczy ruchomej (np. obuwia czy samochodu) nie zawsze istnieje możliwość odzyskania środków pieniężnych i zwrotu towaru. Jest to możliwe zasadniczo w czterech przypadkach: gdy towar został zakupiony za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon lub Internet); gdy towar został nabyty poza siedzibą przedsiębiorstwa sprzedawcy (np. podczas prezentacji w Domu Kultury), gdy przewiduje to regulamin sprzedawcy, lub kiedy dana rzecz ma wady. W pozostałych przypadkach zwrot środków zależy od dobrej woli sprzedawcy./BJ