Zgodnie z art. 945 § 2 KC na nieważność testamentu wynikającą z wady oświadczenia woli testatora istniejącej przy jego sporządzaniu może się powołać osoba mająca w tym interes. Jednakże z wielu względów zwłaszcza z uwagi na zmianę kręgu spadkobierców w orzecznictwie pojawiają się zapatrywania dopuszczającego branie  pod uwagę nieważności testamentu także przez sąd z urzędu./MK