Pracodawca powinien szczegółowo określić z pracownikiem warunki użytkowania oraz zwrotu powierzonego mu samochodu służbowego. Należy podkreślić, iż  osoba przebywająca na urlopie czy zwolnieniu lekarskim nadal bowiem pozostaje w stosunku pracy, a jej zatrudnienie wciąż trwa. Z tego też tytułu prawo do korzystania z samochodu służbowego przysługuje jej nawet pomimo fizycznej nieobecności w firmie. Zatem powierzenie pracownikowi pojazdu wpisany w umowę o pracę, bez zapisu o możliwości żądania zwrotu samochodu w każdej chwili, może powodować trudności w jego odzyskaniu./MK