Zmiana nazwiska jest możliwa w okresie do trzech miesięcy po rozwodzie. Poza tą okolicznością, zmiana nazwiska bądź imienia możliwa jest z podaniem szczególnych przyczyn takich jak:
1) zmiana imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na imię lub nazwisko używane;
3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada./MW