Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców?

Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Należy pamiętać, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie (podstawa prawna: art. 91 Kodeks rodzinny i opiekuńczy)./KTK

By |2021-02-25T14:30:37+00:0025 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy wiesz, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców? została wyłączona

Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pomieszczenia do palenia?

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych w o pomieszczeniach zakładów pracy. Jednakże przepisy ustawy dopuszczają możliwość wyznaczenia takiego pomieszczenia przez właściciela lub zarządcę [...]

By |2021-02-25T08:35:31+00:0025 lutego, 2021|Prawo Cywilne, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pomieszczenia do palenia? została wyłączona

Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki z funduszu rehabilitacji przeznacza się m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych. Pracodawca powinien ustalić regulamin wykorzystania środków [...]

By |2021-02-23T13:22:01+00:0023 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej. została wyłączona

Czy pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do wniosku pracownika w zakresie podwyższenia wynagrodzenia?

Na gruncie przepisów prawa brak jest jakichkolwiek regulacji, które wskazywałyby termin w ciągu, którego pracodawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na złożony przez pracownika wniosek w zakresie podwyższenia wynagrodzenia. Co więcej, pracodawca nie ma prawnego obowiązku do ustosunkowania się co do złożonego wniosku. W związku z powyższym w razie złożenia przedmiotowego wniosku i braku odpowiedzi ze [...]

By |2021-02-22T09:34:59+00:0022 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do wniosku pracownika w zakresie podwyższenia wynagrodzenia? została wyłączona

Czy zabranie dziecka na wakacje zwalnia z obowiązku alimentacyjnego?

W przeświadczeniu osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci częstokroć panuje przekonanie, iż fakt zabrania dziecka na wakacje i poniesienia z tego tytułu dodatkowych kosztów, nawet przewyższających wysokość zasądzonego świadczenia, zwalnia z obowiązku zapłaty alimentów za dany okres. Z punktu widzenia prawa takie argumenty co do zasady nie są uzasadnione. Jeżeli w sentencji wyroku zawarte [...]

By |2021-02-19T13:57:54+00:0019 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy zabranie dziecka na wakacje zwalnia z obowiązku alimentacyjnego? została wyłączona

Czy w przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy można dostać tymczasowe prawo jazdy?

Wydziały komunikacji nie wydają tymczasowego prawa jazdy w przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy. Nawet jeżeli kierowca dostanie zaświadczenie o posiadaniu uprawnień z Urzędu, to nie będzie ono honorowane podczas policyjnej kontroli, bo taki dokument prawnie nie istnieje. W przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy, należy wyrobić je na nowo, co może trwać nawet do [...]

By |2021-02-18T13:56:42+00:0018 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym|Możliwość komentowania Czy w przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy można dostać tymczasowe prawo jazdy? została wyłączona

Podrabianie podpisu osoby wyrażającej na to zgodę. Czy jest to czyn karalny?

Podrobienie podpisu zgodnie z art. 270 § 1 kodeksu karnego stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Co więcej, ten przepis ma chronić pewność i autentyczność dokumentów, a nie osobę, której podpis zostaje podrobiony. Oznacza to, że jeżeli podrobimy czyjś podpis (nawet mamy lub taty), to będziemy podlegać karze przewidzianej [...]

By |2021-02-17T08:56:13+00:0017 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|Możliwość komentowania Podrabianie podpisu osoby wyrażającej na to zgodę. Czy jest to czyn karalny? została wyłączona

Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do jego ubezpieczenia – jest to fakt powszechnie znany. W jaki jednak sposób zachować się w przypadku zakupu lub zbycia pojazdu, kiedy w dalszym ciągu jesteśmy stroną umowy ubezpieczenia. Ogólna zasada stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia OC, nie [...]

By |2021-02-16T14:50:55+00:0016 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym|Możliwość komentowania Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia. została wyłączona

Czy pracownik może uchylić się od kary nagany?

Zgodnie  z art. 108 kp pracodawca ma możliwość wymierzenia pracownikowi kary porządkowej upomnienia lub nagany. Kara taka może zostać zastosowana w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Pracownikowi, [...]

By |2021-02-09T07:36:34+00:009 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy pracownik może uchylić się od kary nagany? została wyłączona

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie.

Zgodnie z art. 545 § 1 k.p.c. wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy. Warto także wskazać, iż  krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Co więcej w uzasadnionych prawem przypadkach z wnioskiem [...]

By |2021-02-08T10:31:55+00:008 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie. została wyłączona
Go to Top