Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa.

Zgodnie z przepisami, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. W przypadku urodzenia się dziecka przed upływem trzystu dni od [...]

By |2020-09-17T09:56:23+00:0017 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa. została wyłączona

Unieważnienie małżeństwa cywilnego.

Małżeństwo zostaje zawarte w momencie złożenia przysięgi przez kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed duchownym. W niektórych wypadkach możliwe jest jednak unieważnienie takiego małżeństwa. Może ono być unieważnione (z punktu widzenia cywilnego, a nie kanonicznego) wtedy, gdy zawarła je osoba: dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, która już pozostaje w związku małżeńskim, osoby będące krewnymi [...]

By |2020-09-15T10:54:53+00:0015 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Unieważnienie małżeństwa cywilnego. została wyłączona

Czy czynsz z tytułu najmu mieszkania, będącego wyłączną własnością małżonka wchodzi w skład majątku wspólnego?

Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków należą do majątku wspólnego (art. 31 § 2 pkt. 2). Oznacza to, iż jeżeli małżonek nabył własność nieruchomości przed zawarciem małżeństwa, to mimo, że nieruchomość ta stanowi jest majątek osobisty, to w razie zawarcia umowy najmu, [...]

By |2020-09-14T12:14:54+00:0014 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy czynsz z tytułu najmu mieszkania, będącego wyłączną własnością małżonka wchodzi w skład majątku wspólnego? została wyłączona

Wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.

Ciekawym jest fakt, iż jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wzrośnie wartość nieruchomości, to w razie jej zbycia, organ wykonawczy gminy uprawniony jest do żądania uiszczenia jednorazowej opłaty, która stanowi dochód gminy. Opłata ta ustalana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, obliczonej jako różnica pomiędzy wartością nieruchomości sprzed uchwalenia [...]

By |2020-09-07T11:56:04+00:007 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego. została wyłączona

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności.

Częstokroć słyszy się, iż rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Najczęściej nie przywiązujemy jednak większej uwagi do tego faktu, nie zdając sobie przy tym sprawy jak bardzo może on bezpośrednio dotyczyć każdego z nas.  Należy mieć na uwadze, iż plan miejscowy, określający przede wszystkim przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, stanowi akt prawa miejscowego, [...]

By |2020-09-04T13:47:58+00:004 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności. została wyłączona

Zawarcie umowy kupna mieszkania.

Niektóre z umów, lub czynności prawnych wymagają zachowania określonej przez prawo formy. Czasami umowa może być zawarta w formie ustnej, elektronicznej, czy pisemnej. Niemniej umowa przeniesienia własności nieruchomości (np. kupna mieszkania) musi być pod rygorem nieważności zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli nie zostanie spełniona jej szczególna forma, wówczas cała umowa jest nieważna./BJ

By |2020-09-03T11:51:51+00:003 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Zawarcie umowy kupna mieszkania. została wyłączona

Możliwość zwrotu kupionej rzeczy.

Należy pamiętać, że w przypadku nabycia jakiejkolwiek rzeczy ruchomej (np. obuwia czy samochodu) nie zawsze istnieje możliwość odzyskania środków pieniężnych i zwrotu towaru. Jest to możliwe zasadniczo w czterech przypadkach: gdy towar został zakupiony za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon lub Internet); gdy towar został nabyty poza siedzibą przedsiębiorstwa sprzedawcy (np. podczas [...]

By |2020-09-02T09:04:06+00:002 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Możliwość zwrotu kupionej rzeczy. została wyłączona

Sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej.

Jeżeli wskutek dziedziczenia, a konkretnie sądowego stwierdzenia nabycia spadku dana osoba staje się współwłaścicielem nieruchomości (np. domu, działki, czy mieszkania), to każdy ze współwłaścicieli ma prawo do współkorzystania z niej – oczywiście szanując uprawnienie pozostałych współwłaścicieli. Co więcej, każdy ze współwłaścicieli ma prawo sprzedać swój udział bez zgody pozostałych współwłaścicieli./BJ

By |2020-09-01T09:01:47+00:001 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej. została wyłączona

Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej

Śmierć osoby niewątpliwie stanowi dla jej najbliższych zdarzenie, stanowiące źródło traumatycznych przeżyć. Należy mieć na uwadze, iż jeżeli do śmierci doszło w następstwie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się od osoby zobowiązanej zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Zgodnie bowiem z art. 446 § 4 ustawy z dnia 23 [...]

By |2020-08-31T06:54:41+00:0031 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|Możliwość komentowania Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej została wyłączona

Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste.

Jakość powietrza w Polsce od lat pozostawia wiele do życzenia, corocznie odnotowywane są znaczne przekroczenia norm jakości powietrza między innymi w zakresie stężenia pyłów PM10, PM 2,5, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzo (a)piranu i ozonu. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lipca 1975 r. w sprawie I CR 356/75 "Prawo człowieka do nieskażonego [...]

By |2020-08-28T09:30:17+00:0028 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste. została wyłączona
Go to Top