Czy komornik może ściągnąć spłacony dług?

Zdarzają się problemy, że wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji, mimo dobrowolnej spłaty należności przez dłużnika. Niestety Komornik nie jest ani uprawniony, ani zobowiązany badać rzeczywistego istnienia zobowiązania, dlatego w związku ze złożonym wnioskiem robi egzekucję. Wszystkie te problemy można rozwiązać przy użyciu kilku przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi tutaj o tzw. powództwa przeciwegzekucyjne, o [...]

By |2020-05-27T12:51:34+00:0027 maja, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Czy komornik może ściągnąć spłacony dług? została wyłączona

Bon 1000 złotych plus na wakacje: Kto dostanie pieniądze na urlop?

Rząd planuje wdrożenie w drugiej połowie tego roku programy tzw. 1000 złotych plus, który  ma być sposobem na wsparcie zestresowanych Polaków, a także rodzimej branży turystycznej, która ucierpiała przez koronawirusa. W ramach powyższej kwoty 90 procent dodatku pokryje rząd, 10 procent – pracodawca, jednakże jeśli pracodawca odmówi dołożenia tych 100 złotych pieniądze nie zostaną wypłacone [...]

By |2020-05-22T11:03:19+00:0022 maja, 2020|Prawo Cywilne, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Bon 1000 złotych plus na wakacje: Kto dostanie pieniądze na urlop? została wyłączona

Upadłość konsumencka

Instytucja upadłości konsumenckiej, zgodnie z danymi statystycznymi jest coraz popularniejszą formą wyjścia z trudnej sytuacji finansowej osób fizycznych. Fakt, iż rośnie świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości skorzystania z takiego rozwiązania jest bardzo dobrą tendencją. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, iż wciąż wiedza na ten temat jest bardzo powierzchowna, a wielu zainteresowanych nie posiada informacji jakie [...]

By |2020-03-17T12:18:02+00:0010 marca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Upadłość konsumencka została wyłączona

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w postępowaniu egzekucyjnym

Dłużnicy wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z rachunku bankowego bardzo często spotykają się z problemem, gdzie komornik dokonuje zajęcia niemal wszystkich zgromadzonych na koncie środków finansowych. Niewielu z nich jednak wie, że przepisy prawa przewidują określony limit wolny od zajęcia na rachunku bankowym. Zasady ochrony środków finansowych zgromadzonych przez dłużnika na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo [...]

By |2020-03-05T08:44:24+00:0028 stycznia, 2020|Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym w postępowaniu egzekucyjnym została wyłączona

Naruszenie dóbr osobistych w związku z podejmowaniem działań egzekucyjnych przez wierzycieli

Wobec wielu osób będących dłużnikami są podejmowane czynności pozaprawne, które mają zmierzać do wyegzekwowania zaległej należności. Podręcznikowymi przykładami są kilkukrotne w ciągu doby kontakty telefoniczne, w tym kontakty o różnych porach nocy, telefonowanie z różnych numerów telefonów, wysyłanie wezwań mailowo z różnych adresów mailowych, wielokrotne wysyłanie wiadomości SMS, a także kontakt z innymi członkami rodziny [...]

By |2020-03-03T08:48:18+00:0021 stycznia, 2020|Prawo Cywilne, Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Naruszenie dóbr osobistych w związku z podejmowaniem działań egzekucyjnych przez wierzycieli została wyłączona

Odpowiedzialność za użytkowanie drona

Drony coraz częściej stają się nie tyko narzędziem zabawy ale również znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w pracy zawodowej szeregu profesji. Mając na uwadze powszechność i dostępność dronów, warto zastanowić się jak wygląda odpowiedzialność za ich niezgodne z prawem użytkowanie. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy prawo lotnicze, statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia [...]

By |2020-02-26T13:41:04+00:0019 listopada, 2019|Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Odpowiedzialność za użytkowanie drona została wyłączona

Nowa ustawa o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Nadchodzi zima a co za tym idzie kolejna fala wyjazdów (zarówno krajowych jak i zagranicznych) czy to na święta czy też ferie zimowe. Wartym przypomnienia jest, iż w dniu 1 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która znacznie ułatwiła życie podróżujących. Co przewiduje nowa ustawa? Przede [...]

By |2020-03-05T08:59:29+00:0012 listopada, 2019|Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Nowa ustawa o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych została wyłączona

Nagrywanie przebiegu posiedzenia sądu (postępowanie cywilne)

W dniu 7 listopada 2019 r. wejdzie w życie kolejna obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie wyłącznie omówienie istotnej zmiany w zakresie wprowadzenia możliwości utrwalania przebiegu posiedzeń sądu oraz innych czynności sądowych. Ustawodawca poprzez dodanie art. 91 kodeksu postępowania cywilnego w sposób daleko idący rozszerzył możliwość rejestracji dźwięku podczas przebiegu posiedzeń oraz [...]

By |2020-02-26T13:41:28+00:005 listopada, 2019|Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Nagrywanie przebiegu posiedzenia sądu (postępowanie cywilne) została wyłączona

Zapis windykacyjny

Zgodnie z ustawową definicją, zapis windykacyjny to postanowienie zawarte w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, na mocy którego oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Jak wynika z powyższego, zapis windykacyjny można uczynić jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Przejście przedmiotu zapisu na zapisobiorcę (osobę, na której rzecz ustanowiono zapis [...]

By |2020-03-04T11:54:28+00:0024 września, 2019|Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Zapis windykacyjny została wyłączona

Regulacja prawna tzw. małych pojazdów elektrycznych

Od pewnego czasu na polskich drogach i chodnikach coraz częściej spotykamy użytkowników tzw. małych pojazdów elektrycznych (głownie hulajnogi i deskorolki). Z uwagi na prędkość z jakimi poruszają się użytkownicy w/w pojazdów dochodzi do wypadków z tym związanych. Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za zaistnienie takiego wypadku? Istniejąca luka w prawie powoduje, że obecnie [...]

By |2020-03-05T08:18:17+00:0023 lipca, 2019|Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Regulacja prawna tzw. małych pojazdów elektrycznych została wyłączona