Zgodnie z przepisami prawa cywilnego na nieważność testamentu  nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku. Wskazać należy, że termin biegnie indywidualnie dla każdej osoby mającej w tym interes. Natomiast jeśli dana osoba dowiedziała się o przyczynie nieważności testamentu jeszcze za życia testatora, to 3-letni termin na powołanie się na nieważność testamentu nie biegnie jej wtedy od momentu uzyskania tej wiedzy, lecz od momentu śmierci testatora./MK