Jedną z form sporządzenia testamentu jest testament notarialny. Przyjmuje się, że jest on najbezpieczniejszą formą, zwłaszcza pod względem formalnym uzewnętrznienia ostatniej woli  testatora. Przemawia za tym fakt, że jest on sporządzany przez notariusz, który  posiada odpowiednią wiedzę prawniczą, co pozwoli uniknąć wielu błędów- zwłaszcza braków formalnych. Nadto trudniej będzie podważyć testament sporządzony w takiej formie. Co więcej testament sporządzany w formie aktu notarialnego ma walor dokumentu o mocy urzędowej,  w przeciwieństwie do testamentu własnoręcznego, który jest dokumentem prywatnym. /MK