Złożenie pieniędzy do depozytu notarialnego jest jednym, z skutecznych sposobów zabezpieczenia zapłaty ceny. Protokół przyjęcia pieniędzy do depozytu sporządza notariusz. Jest to popularna forma zabezpieczenia ustanawiana najczęściej przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży, w której strony zgodnie ustalają, że w terminie określonym w tej umowie, kupujący wpłaci do depozytu, na specjalnie w tym celu, prowadzony rachunek notariusza bądź całą, bądź część ceny sprzedaży. Depozyt notarialny zabezpiecza zarówno interes sprzedającego poprzez potwierdzenie, iż druga strona transakcji dysponuje odpowiednią dla zawarcia umowy, kwotą jak i  interes kupującego, gdyż pozwala na dokładne określenie momentu, w którym kwota z depozytu zostanie przelana sprzedającemu np. po wpisie kupującego do księgi wieczystej./MK