Zapis windykacyjny jest instytucją na mocy której zapisobierca z chwilą otwarcia spadku nabywa z mocy prawa przedmiot zapisu windykacyjnego. Nie jest jednak możliwe ustanowienie zapisu windykacyjnego na rzecz spadkobiercy, gdyż zarówno spadkobierca, jak i zapisobierca windykacyjny nabywa prawo z chwilą otwarcia spadku. Różnica polega jedynie na tym, że spadkobierca nabywa ogół praw i obowiązków pod tytułem ogólnym, natomiast zapisobierca windykacyjny – pod tytułem szczególnym./MKL