Notariusz  nie może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu do spadków otwartych przed dniem 1 lipca 1984 roku. Powyższa data wiąże się z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 roku w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość, w którym uregulowano obowiązek zamieszczania numeru PESEL w dowodach osobistych. Wskazać należy, że numer PESEL konieczny jest przy sporządzaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, gdyż był ujawniany w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia, a  obecnie w aktualnie funkcjonującym Rejestrze Spadkowym. Zatem Spadkobiercy spadków otwartych przed 01 lipca 1984r. mogą uzyskać wyłącznie stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu sądowym./MK