Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia (art. 1027 k.c.). Z powyższego przepisu wynika, iż mimo tego, że dziedziczenie następuje z mocy prawa, aby wykazać fakt, iż jest się spadkobiercą należy dopełnić formalności z tym związanych, które mogą nastąpić alternatywnie przed sądem lub przed notariuszem./AB