Jedną z form ochrony przyrody są parki narodowe, których w Polsce jest dwadzieścia trzy. Co ważne w parkach narodowych obowiązuje zakaz ruchu pieszego, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora danego parku, co jest powszechnym sposobem na udostępnianie obszaru parku dla odwiedzających go osób. Za wstęp do parku narodowego może zostać pobrana opłata, w wysokości nie większej niż kwota 6 zł poddana waloryzacji. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody uregulowano sytuacje, w których wyłączone zostało całkowicie pobieranie tych opłat. Co ciekawe i warte zapamiętania- opłat nie pobiera się od osób udających się do wyznaczonych w parku narodowym plaż oraz do miejsc kultu religijnego. W takiej sytuacji osoby, które zamierzają zdobyć Łysą Górę, zlokalizowaną w Górach Świętokrzyskich mogą powołać się na to, iż udają się do znajdującego się na szczycie klasztoru. Podobnie mogą uczynić osoby, których celem jest dotarcie do jednej ze znanych plaż w Słowińskim Parku Narodowym. W takich sytuacjach osoby te nie będą musiały ponieść kosztów biletu wstępu na teren parku narodowego./IM