Zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobiercy przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Spadkobierca może przyjąć spadek bez odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) albo odrzucić spadek. Spadkobierca nie ma jednak obowiązku złożenia żadnego z tych oświadczeń w podanym wyżej terminie.  Wówczas przyjmuje się, iż spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza./KTK