Służebność osobista, w myśl art. 296 w zw. z art. 285 Kodeksu cywilnego, polega na obciążeniu nieruchomości (lokalu, gruntu, budynku) prawem, którego treść polega bądź na tym, że osoba uprawniona (służebnik) może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu, względem osoby uprawnionej przysługują, na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności  nieruchomości. Na podstawie przepisu art. 299 kodeksu cywilnego, należy stwierdzić że służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Mając na względzie ten przepis należy jednoznacznie wskazać, że służebność osobista jest prawem niedziedzicznym./MKL