Nie tylko spadkobierca może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Warto pamiętać, że sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Osobą mającą interes prawny może być np. wierzyciel spadkodawcy./BJ