Świadczenia alimentacyjne przekazywane na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb nie przekraczają przeciętnej miary, wobec czego pozostają bez wpływu na wysokość zachowku należnego osobie uprawnionej./AB