Spadkodawca nie jest związany treścią raz sporządzonego przez siebie testamentu. Z powodu różnych sytuacji może go odwołać. Odwołać testament można na kilka sposobów. Spadkodawca może po prostu sporządzić nowy testament. Może też zniszczyć dokument testamentu lub pozbawić go cech wpływających na jego ważność. Dopuszczalne jest też dokonanie zmian w testamencie, z których wynikać będzie wola odwołania jego postanowień. W treści nowego testamentu powinien jednak wskazać, iż „odwołuje” w całości bądź też  w części swój poprzedni testament. Podkreślić należy, że dopóki kolejne testamenty nie zawierają oczywistej sprzeczności z poprzednimi, wszystkie uważane są za ważne i skuteczne łącznie. /MK