W myśl art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu.

Pojawia się więc pytanie: czy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może odmówić wszczęcia postępowania na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych do zachowań, które miały miejsce pod rządami „starej” ustawy o ochronie danych osobowych  jednocześnie gdy pod rządami tejże ustawy nie został zgłoszony wniosek o wszczęcie postępowania?

Mając na względzie literalne brzmienie art. 160 ust. 1 „nowej” ustawy o ochronie danych osobowych wskazać należy, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma prawnych możliwości podjęcia postępowania w sprawie naruszenia przez podmiot przetwarzający przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 1997r./AB