Testament własnoręczny  musi być w całości napisany ręcznie. Znaczy to tyle, że musi być napisany od początku do końca pismem ręcznym przez spadkodawcę. Zatem nieważny będzie testament napisany na komputerze (lub innym urządzeniu), a następnie wydrukowany i podpisany.  Co więcej napisanie testamentu przy pomocy różnych urządzeń np. rysika na tablecie. Przyjmuje się jednak, że wymóg własnoręczności zostanie zachowany jeśli osoba niepełnosprawna sporządzi testament np. pisząc go ustami czy nogą./MK