Małżeńska wspólność majątkowa oznacza, że wszystko (z małymi wyjątkami), co małżonkowie kupią w trakcie małżeństwa jest ich własnością wspólną. Na szczęście małżonek nie odpowiada za długi zaciągnięte przez drugiego z nich. Każdy obywatel odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem osobistym, chyba, że:
– drugi małżonek jest poręczycielem długu („podżyrował” kredyt);
– wyraził zgodę na piśmie, aby wierzyciel mógł się zaspokoić z majątku osobistego;
– całe zobowiązanie zostało wykorzystane na zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny./BJ