Zgodnie z art. 924 k.c. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Wskazany artykuł określa moment, w którym następuje otwarcie spadku – w prawie  polskim moment  ten zrównany jest z chwilą śmierci spadkodawcy. W tej chwili majątek zmarłej osoby fizycznej, czyli ogół przysługujących jej praw i obowiązków – staje się spadkiem. Z chwilą otwarcia się spadku następuje dookreślenie tego, co wchodzi w skład spadku. W prawie polskim nie może nastąpić otwarcie ”spadku” po osobie żyjącej – od tej regułu nie może wprowadzić wyjątków ani wola potencjalnego spadkodawcy, ani też wola potencjalnego spadkobiercy. Otwarcie spadku w chwili śmierci osoby fizycznej jest niezależne od tego, czy ktokolwiek wie o tym fakcie oraz czy dochodzi do dziedziczenia na podstawie ustawy, czy też testamentu./ KT