W myśl art. 1023 Kodeksu cywilnego Skarb Państwa ani gmina nie mogą odrzucić spadku, który im przypadł z mocy ustawy; w takim przypadku Skarb Państwa ani gmina nie składają oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Skarb Państwa oraz gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy należą do ostatniej grupy spadkobierców ustawowych, co oznacza, że dochodzą do dziedziczenia w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy. W związku z powyższym prawo polskie nie dopuszcza istnienia spadków bezdziedzicznych, Skarb Państwa ani gmina nie mogą odrzucić spadku przypadającego im z mocy ustawy. Ograniczenia, o których mowa powyżej znajdują zastosowania do dziedziczenia testamentowego Skarbu Państwa i gminy. Sytuacja tych spadkobierców jest zrównana z pozycją innych osób prawnych./AB