Rozdzielność majątkowa nie wpływa w żaden bezpośredni sposób na dziedziczenie ustawowe pomiędzy małżonkami. Małżonek pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej jest uprawniony do dziedziczenia majątku wchodzącego w skład tak zwanego majątku osobistego drugiego małżonka. A zatem możliwe jest że małżonek będzie dziedziczył majątek, co do którego za życia małżonka nie posiadał żadnych większych uprawnień./MK