Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych to podstawa wydziedziczenia (art. 1008 pkt 3 KC). Nie jest jednak skuteczne wydziedziczenie, w którym jako przyczynę podano brak kontaktów. Zaniechanie widywania się spowodowane wzajemnymi zarzutami, nawet jeżeli trwało przez kilka lat, nie może samo przez się być poczytane za uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Co więcej za bezskuteczne może być również uznane wydziedziczenie przez spadkodawcę, a z uwagi na brak dopełniania obowiązków rodzinnych, gdy wynikało to z postawy samego spadkodawcy np. z powodu braku zainteresowania dzieckiem przez trzydzieści kilka lat./MK