Wynajmujący w przypadku pozostawienia rzeczy przez Najemcę może zwrócić się do niego z wezwaniem do usunięcia należącego do niego mienia w określonym terminie, z zastrzeżeniem, że  uchybienie wezwaniu poczytane zostanie za porzucenie rzeczy ruchomym z zamiarem wyzbycia się ich własności. Tym samym Wynajmujący będzie miał możliwość objęcia rzeczy w posiadanie samoistne i dowolnie nimi rozporządzać. Taka możliwość istnieje jedynie w przypadku gdy Najemca pozostawił rzeczy z zamiarem wyzbycia się ich własności./MK