Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być jedynie rzeczy i prawa wyliczone wyczerpująco
w ustawie. Wskazuję na to treść art. 981ˡ § 2, w którym jako możliwe przedmioty zapisu windykacyjnego wymieniono: rzecz oznaczoną co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. Tym samym zapisy windykacyjnego nie można rozciągnąć na rzeczy/prawa które nie zostały wymienione w treści przepisu./MKL