UWAGA
za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wysokość stypendium stażowego
uległa zwiększeniu. Tym samym zmianie ulega Regulamin organizacji stażu
oraz zał nr 1 Wzór umowy w sprawie odbywania staży”. Aktualne dokumenty
do pobrania na stronie projektu.

https://cdo24.pl/wp-content/uploads/2020/11/REGULAMIN-ORGANIZACJI-STAZU-po-zmianie.pdf

https://cdo24.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zal.-nr-1-Wzor-umowy-w-sprawie-odbywania-stazu-aktualny.docx